Zijn functioneringsgesprekken achterhaald?

Dat lijkt de jongste mode in HR-land. Gezegd wordt dat een stijgend aantal werkgevers zich afvraagt af of dit “tijdrovende ritueel” nog wel zin geeft. Het zou beter zijn om elke twee of drie weken informeel bij te praten. Want jaargesprekken werken niet, bijvoorbeeld omdat ze medewerkers niet motiveren, omdat managers er niet mee kunnen omgaan, omdat de systemen subjectief en onvoldoende genuanceerd zijn. Zo wordt gesteld. Vervolgens wordt de indruk gewekt dat er betere alternatieven zijn om medewerkers te begeleiden. Maar daar stokt dan vaak het verhaal want een concreet voorstel dat tegelijk ook realistisch is ontbreekt.

HRHints is een adviesbureau met een eigen mening. Namelijk dat streven naar 100% resultaat in de begeleiding en ontwikkeling van medewerkers geen obsessie mag worden. Elk systeem komt met gebreken en is niet beter dan de mensen die ermee werken. Wij houden graag focus op de essentie: het systeem moet een goed gesprek over het werk tussen een medewerker en zijn leidinggevende ondersteunen. Met concrete afspraken over uitdagende nieuwe doelen in het werk en aandacht voor de ambities van de werknemer. Wij hebben niet de illusie dat een systeem het werk van de gebruikers kan overnemen. Wij vinden verder dat een systeem vooral praktisch in het gebruik moet zijn en niet tot bureaucratisering mag leiden. In gezonde bedrijfsorganisaties ligt de focus immers op de core business, niet op twee of drie wekelijks informeel bijpraten. Als lean en mean het motto is wordt als basis één jaargesprek gevoerd. Is er dan geen extra aandacht voor medewerkers die dat nodig hebben? Wel degelijk maar dat wordt situationeel beoordeeld.

Als het gaat om het verbeteren van prestaties van medewerkers heeft HRHints een concreet voorstel. Ons systeem is gebouwd op een eenvoudig principe, geformuleerd door Dr. William Deming. Hij heeft de kwaliteitscirkel PDCA geformuleerd: Plan, Do, Check, Act. Met dat systeem is iedereen die naar een doel wil werken in staat zijn prestaties te beoordelen en verbeteren. Omdat elk werk ten dienste staat van een doel is deze beoordelingsmetode in elke omgeving toepasbaar.

Wij hebben de PDCA-methodiek in ons een beoordelingssysteem opgenomen en in een Prestatiebeoordeling & Ontwikkelingsformulier en een Handleiding voor het Beoordelingsgesprek geborgd. Daarbij gebruiken wij voor 19 verschillende functiefamilies een digitaal PDF-formulier. Elke functiegroep heeft aldus een eigen set kenmerkende beoordelingscriteria. Het beoordelingssysteem werkt vlot en gemakkelijk. Meer weten? Bezoek onze website: Prestatiebeoordeling.nl.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Loading...Loading...

Er zijn nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Over Artikel Marketing

Artikel Marketing is het platform voor het plaatsen van uw SEO artikelen. Deze artikelen zorgen voor een boost van uw zoekmachine posities. Voor slechts € 4,99 plaatst u al een seo artikel.

Archief