Drachtig schaap biedt perspectief

Drachtig schaap biedt perspectief.

Albanië: Een gehandicapt kind in een gezin brengt, naast meer zorg, ook extra kosten met zich mee. In Nederland is er het persoonsgebonden budget om zorg in te kopen. In Albanië worden kinderen met een beperking gebrandmerkt en achter gesteld. En er is geen PGB om de gezinnen te ondersteunen. Daarom helpt Mensenkinderen deze doelgroep met effectieve hulp en geeft drachtige schapen. Met het geven van schapen ontvangt het gezin melk, wol en perspectief voor de toekomst om een eigen kudde op te bouwen.

 

Vooral in de geïsoleerde gebieden in het noorden van Albanië, waar veel arme gezinnen wonen,  geeft een gehandicapt kind extra veel zorg. Gehandicapte kinderen krijgen een etiket opgeplakt en tellen amper mee. Ze vormen een extra belasting omdat er meer tijd besteed moet worden aan verzorging en de kosten hoger zijn dan voor een gezond kind. Ouders schamen zich voor het hebben van een kind met een beperking en houden het kind verborgen voor de buitenwereld waardoor deze kinderen in een isolement raken.

 

Mensenkinderen trekt zich het lot van ouders met gehandicapte kinderen aan en biedt effectieve hulp met het geven van twee drachtige schapen per gezin. Op het gebied van voeding en huisvesting stellen schapen weinig eisen. Schapen zijn gemakkelijk te houden en de voorziening van melk en wol wordt gewaarborgd voor de toekomst. Omdat een schaap gemiddeld twee tot drie lammeren krijgt, biedt het perspectief voor de toekomst om een eigen kudde te kunnen opbouwen. Door de gehandicapte jongen of meisje te betrekken bij de zorg van de schapen krijgt het een taak in het gezin en telt weer mee. Door de komst van de schapen bloeien de kinderen op, stijgen de inkomsten en verbeteren de levensomstandigheden van het gezin.

 

Met steun van Mensenkinderen worden meerdere  projecten opgezet op het platteland van Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië. Wanneer mensen in nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien. Met het project  ‘Help de verloren schapen in Albanië´ wordt structurele hulp geboden.

 

Mensenkinderen heeft een missie. Nederlanders bewust maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de  behoeftige mensen gesteund worden.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Laden...

Er zijn nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Herma Mager

http://www.mensenkinderen.nl

Mensenkinderen is een ANBI organisatie die ze het lot van de allerarmste mensen in Albanie, Armenie, Moldavie en Bulgarije aantrekt. De hulpgoederen worden lokaal ingekocht wat de lokale economie ten goede komt. Mensenkinderen werkt samen met lokale kerken en organisaties. 

Over Artikel Marketing

Artikel Marketing is het platform voor het plaatsen van uw SEO artikelen. Deze artikelen zorgen voor een boost van uw zoekmachine posities. Voor slechts € 4,99 plaatst u al een seo artikel.

Archief