BREEAM casestudy MAN 9 Hogeschool Utrecht

 

 

 
Hogeschool Utrecht (HU )
BREEAM Casestudy MAN: 9
13-09-2018

      I.         Omschrijving project

De HU is de nieuwste aanwinst van de Uithof campus te Utrecht. Het gebouw biedt aan 5.800 studenten een nieuwe plek om te studeren, te werken en om elkaar te ontmoeten. Om dit te realiseren bevinden zich drie hoofdfuncties in het gebouw: Bijeenkomst, Kantoor en Onderwijs.

BVO gebouw                           22.708m²

NVT per functie

Badruimte                                     10 m²

Bijeenkomst                             6.451 m²

Kantoor                                        279 m²

Onbenoemde ruimte              656 m²

Onderwijs                                 6.015 m²

Techniekruimte                         651 m²

Toiletruimte                                505 m²

Verkeersruimte                       6.283 m²

 

Terrein Opp.                            0.4428 ha

De nieuwbouw vormt het sluitstuk in een jarenlang herhuisvestigingsprogramma van de Hogeschool. Dit komt tot uitdrukking in de prominente plek op de campus en de hoge ambitie van de Hogeschool. Het project is een UGVAC contract en de oplevering staat gepland in december 2017.

BREEAM ambitie

SPARK heeft samen met de Hogeschool Utrecht een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Om dit meetbaar te maken worden “BREEAM-NL nieuwbouw en renovatie, 2014 versie 1.01” en “Interpretatiedocument BREEAM-NL (NB&R 2014 v1.01) 11 april 2016” gehanteerd.

SPARK gaat samen met de opdrachtgever voor BREEAM Excellent met een minimale BREEAM score van 70% maar probeert Outstanding te halen.

BREEAM-NL kwalificaat Sterren Score
Pass ≥30%
Good ≥45%
Very good ≥55%
Excellent ≥70%
Outstanding ≥85%

     II.         Belangrijkste Innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen

 • All-air systeem op basis van een grondwarmtepomp
 • Veel groen voor mens en dier
 • Toepassen van inheemse planten
 • Duurzame energie uit zonnepanelen (305 MJ per jaar)
 • Flexibel gebouw indeling door praktisch grit en slimme ontwerpkeuzes
 • Voorgespannen beton met gewichtbesparende elementen waardoor er minder materiaal is gebruikt
 • Hout op en in de bouw is van een duurzame/verantwoorde bron
 • Verantwoord materiaalgebruik op basis van MAT 1 en MAT 5
 • Materiaal keuzes met oog op onderhoud en levensduur
 • Prestaties van het gebouw volledig meten middels het GBS en de informatie interactief met de gebruiker delen.
 • Het ontwerp is zo ontworpen en gesitueerd dat gebruik van de auto ontmoedigd is en fietsen/OV is aangemoedigd. Hoe dit kan worden bereikt staat beschreven in een vervoersplan.
 • Een goed geïsoleerde thermische schil
 • Door Exemplary scores te behalen op WST 1 en MAN 3 toont SPARK zich ook uiterst bewust m.b.t. de milieu impact van het bouwproces en neemt SPARK haar verantwoordelijkheid.

 

 

Het gebouw/terrein voor de gemeenschap

Er is geen ruimte opgenomen in het ontwerp specifiek voor de gemeenschap. Op het terrein is hiervoor geen plaats. In het gebouw zijn er conference zalen die gehuurd kunnen worden door derden en is er een restaurant/bar op de begane grond. Dit komt neer op een 400m² wat ongeveer 2% is van het BVO.

   III.         Verbruik van het gebouw

SPARK heeft middels geavanceerde software voorspeld wat het gebouw nodig heeft aan energie en water. Dit is samengevat in de EPC.

Elektriciteit verbruik

Uit de EPC volgt dat het gebouw 5.304 GJ/jaar nodig heeft. Dit komt neer op 1.473. 366 kWh/jaar. Gedeeld door het BVO komt het uit op 64,9 kWh/jaar/m² BVO.

Hernieuwbare energie

De zonnepanelen leveren naar verwachting per jaar 305GJ op. Omgerekend is dat 84.699 kWh per jaar voor het gehele gebouw. De opwekking per BVO per jaar bedraagt 3,73 kWh/jaar/m² BVO

Gas verbruik

Gedurende de bouw fase zal er gas gebruikt worden maar in het gebouw zal geen gas aanwezig zijn. Er zal dus 0 kWh/jaar/m² BVO per jaar gebruikt worden

Water Verbruik + hergebruik water

Geprognosticeerd is een water verbruik van 3.050 m³/jaar. Per persoon betekend dit 0.525m³/persoon/jaar. Vanwege hygiëne en onderhoudsgemak is er geen gebruik gemaakt van een grijswater systeem. 0% van het gebruikte water komt van grijs of hemel water.

 

  IV.         Milieu impact besparende maatregelen gedurende het bouwproces

SPARK gaat voor exemplary performance op MAN 3. In de credit is beschreven waar SPARK zich aan moet houden. SPARK heeft dit vertaald in een Milieu Beleidsplan. Om een paar voorbeelden uit het plan te benoemen: er zullen geen waterslangen zonder sluitstuk worden gebruikt, er is gebruikgemaakt van energiezuinige torenkranen en het bewerken van hout is in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte gedaan. Voor water en energie verbruik zijn doelstellingen geformuleerd, het verbruik is gemonitord en maandelijks worden de resultaten teruggekoppeld aan het team.

Daarnaast is afval gesorteerd in verschillende afvalstromen in overeenstemming met de BREEAM credit WST 1. Om vervuiling van de bouwplaats en omgeving verder te beperken is er zoveel mogelijk geprefabriceerd in de fabriek. SPARK gaat samen met de Grondbank een stap verder op het gebied van afval verwerken. Naast Houtafval, Steenachtige materialen, Metaal, Kunstof, Glas, Papier en karton, Gips en Isolatie materiaal zal SPARK ook huishoudelijk afval (kantine afval), Rubbers, Verf- lak- kit- lijm- hars- en oplosmiddelen, oliehoudend afval, chemische stoffen en PVC en PE leidingen scheiden.

 

 

    V.         Sociaal en/of economische maatregelen.

SPARK realiseert in dit project een aantal bijzondere oplossingen die bij dragen aan de sociale en economische duurzaamheid van het gebouw.

 • Daktuinen, voor mens en dier met inheemse planten. Dit zijn ontmoetingsplekken, bijna een soort parken op het gebouw.
 • Naast 2 elektrische laadpalen voor auto’s worden er 10 laadpalen geplaatst voor de steeds populairder wordende elektrische fietsen en scooters.
 • Gedurende het project worden omstanders op de hoogte gehouden van bouwwerkzaamheden en is geprobeerd werkzaamheden die veel overlast veroorzaken op tijdstippen te plannen zodat de overlast is beperkt.
 • Om het gebruiksgemak te verhogen is er een handige gebruikershandleiding voorzien bij oplevering voor gebruiker en beheerder.
 • In de zomer (22oC+2 oC /-2 oC) is een hogere temperatuur gebruikt dan in de winter (20oC+2 oC /-2 oC), zodat het binnen klimaat beter aansluit bij de omgeving, waardoor het comfort is verhoogd en er energie is bespaard.

  VI.         Ambities en planvorming

SPARK heeft de ambitie om een duurzaam gebouw op te leveren dat een verrijking is voor de Uithof en een functioneel gebruiksvriendelijk gebouw voor de Hogeschool Utrecht. Om die ambities meetbaar te maken gaat SPARK voor een BREEAM excellent score en is er gebruik gemaakt van het handboek frisse scholen.

 

 

 

VII.         Technische oplossingen

Binnen het project zijn er tal van technische oplossingen voorzien die bijdragen aan het comfort en duurzaamheid van het gebouw.

 • All air verwarming en koeling op basis van een warmtepomp met openbron.
 • 305 MJ aan zonnepanelen.
 • Binnen en Buiten duurzame LED verlichting. De LED verlichting is ook hoogfrequent en bied daarmee een hoge mate van comfort. Daarnaast is deze ook per zone door de gebruiker te bedienen.
 • Oplaad punten voor elektrische auto’s en fietsen/scooters.
 • Een uitgebreid GBS systeem dat de prestaties van het gebouw kan afstemmen op gebruik en omgeving om zo een optimale balans in comfort en energieverbruik te vinden.
 • Een veilig gebouw middels de MAN 8 credit.
 • Om lichthinder tegen te gaan maar toch uitzicht te bieden is er voor hoogwaardige zonwering gekozen die elektrisch bedienbaar is.
 • Om energie te besparen maar wel voor een goede doorstroom zijn er zeer energie zuinige roltrappen geselecteerd.
 • Ook de liften worden zeer energie zuinig uitgevoerd om energie te kunnen besparen.
 • Er zijn water besparende toiletten toegepast.
 • Er is een lekdetectie op de hoofdwater aansluiting toegepast.
 • De koelinstallaties worden voorzien van een lekdetectie en pomp om zo schade aan het milieu te voorkomen.

 

 

 

VIII.         Proces en Organisatie

Proces

Voor het project heeft de opdrachtgever gekozen voor een UAV-GC 2005 contract. De opdrachtgever heeft in de uitvraag een PVE en een SO ontwerp aangeleverd. Voor deze opdracht hebben BESIX en Strukton hun krachten gebundeld en zijn vervolgens opzoek gegaan naar andere partijen die tezamen SPARK vormen. In de tender diende een VO+ ontwerp te worden ingeleverd met een kostenonderbouwing en de duurzaamheidsambitie. SPARK heeft de tender binnen gehaald en middels optimalisaties het ontwerp verder verbeterd en is tevens de realiserende partij. Daarnaast is SPARK verantwoordelijk voor de 1ste 15 jaar onderhoud.

Organisatie: SPARK

Rol binnen SPARK Naam bedrijf
Hoofdaannemer BESIX Nederland
Hoofdaannemer Strukton Worksphere
Architect SHL architects
Adviseur bouwfysica Peutz
Ontwerp installaties W4Y
Bouwkundig tekenbureau Ksupport
Opdacht gever Hogeschool Utrecht

 

   IX.         BREEAM credits in scope

               
man 1 3 hea 9 1 tra 4 1 le 1 5
man 2 2 hea 10 1 tra 5 3 le 3 1
man 3 4 hea 11 1 tra 7 1 le 4 2
man 4 1 ene 1 6 wat 2 1 le 6 1
MAN 8 1 ENE 4 1 WAT 4 1 POL 3 1
MAN 9 1 ENE 5 3 WAT 6 1 POL 4 2
MAN 11 1 ENE 7a 1 MAT 1 5 POL 6 3
MAN 12 2 ENE 8 2 MAT 5 1 POL 7 1
HEA 2 1 ENE 26 2 MAT 7 2 POL 8 1
HEA 3 1 TRA 1a 2 MAT 8 1 MAN 3 EP
HEA 4 1 TRA 1b 4 WST 1 3 WST 1 EP
HEA 5 1 TRA 2 1 WST 3a 1 HEA 13 1
HEA 6 1 TRA 3a 2 POL 1 0 ENE 5 EP
ENE 2a 2 WAT 3 1 POL 2 2 MAT 5 EP
            WST 1 EP

 

    X.         Kosten/baten

De kosten en baten zijn middels ervaringsgegevens inzichtelijk gemaakt. Deze gegevens zijn samen met de vraag specificatie mee genomen en op basis daarvan zijn er keuzes gemaakt. Hierin is ook heel bewust gekeken naar de onderhoudskosten.

   XI.         Tips voor een volgend project

Zaken omtrent omgevingsmanagement in relatie tot BREEAM in een vroeg stadium oppakken en afstemmen met de betrokken partijen. Zo is er genoeg tijd en ruimte om de (BREEAM)doelstellingen met elkaar af te stemmen en helder in het vizier te krijgen. In dit project was dat een van de verbeterpunten.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Laden...

Er zijn nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Simon Hogenstijn

http://www.w4y.nl

Over Artikel Marketing

Artikel Marketing is het platform voor het plaatsen van uw SEO artikelen. Deze artikelen zorgen voor een boost van uw zoekmachine posities. Voor slechts € 4,99 plaatst u al een seo artikel.

Archief