Van biomassa reststromen na duurzame energie

PERSBERICHT BIOTOR PELLETS BV

Hellendoorn, 22 april 2017

 

“Biotor pellets B.V. start crowdfunding campagne in eigen beheer voor de eerste productielijn voor bio-pellets kolen en briketten”

Goed nieuws voor de pluimvee en paardenhouders want binnenkort levert hun mest geld op. Dat voorspelt Andre Maneschijn van het Hellendoorns bedrijf Biotor BV. Maneschijn ontwikkelt een installatie die organische reststoffen zoals kippen en paardenmest omzet in hoogwaardige brandstof in de vorm van getorrificeerde bio-pellets.

Getorrificeerde bio-pellets zien er uit als donker geroosterde houtpellets. Ze zijn gewild als brandstof in particuliere pelletkachels en in professionele biomassa-installaties. Om ze te produceren wordt biomassa zoals hout of mest, zuurstofloos geroosterd op een temperatuur van 200 à 350 graden Celsius. Het resultaat zijn waterafstotende pellets die vergeleken met traditionele houtpellets een veel hogere verbrandingswaarde bezitten. Bovendien zijn ze veel lichter in gewicht, en hydrofoob.

In principe kunnen alle soorten organische en biologische reststoffen getorrificeerd worden zoals bermgras, hout, paardenmest of riet. Iedere soort stelt wel andere eisen aan het proces. Daarom wordt de installaties met verschillende programma’s uitgerust. Maneschijn: ‘Als er geen vaste mest voorhanden is dan kunnen we probleemloos overschakelen op andere organische reststoffen zoals bermgras of snoeihout. Torrefactie is ook geschikt voor hout dat ‘vervuild’ is met bijv. boomschors of dat nog vochtig is. Chloriden die in houtpellets aanwezig zijn en schadelijk zijn voor pellet kachels worden nu eveneens uit het eind product gehaald.

Kleinschalige markt
Mest als brandstof is niet helemaal nieuw. In Moerdijk staat een grootschalige mestverbrandingsinstallatie met een productiecapaciteit van ruim 36.5 MegaWatt, voldoende om 90.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Ook torrefactie is geen nieuw fenomeen. Nederland telt drie Torrefactie-installaties die ieder minstens 80.000 ton biokolen produceren, veelal uit hout. Het vernieuwende van het concept van Biotor is dat zijn installaties kleinschalig zijn. De kleinste uitvoering krijgt een vermogen van 500 Kilowatt. Daarmee speelt Maneschijn in op de tendens om lokaal duurzame energie op te wekken, en organische reststoffen een nuttige bestemming te geven. Gemeenten kunnen een installatie op hun bedrijventerrein plaatsen om energie uit eigen reststromen als bermgras, riet of snoeihout te produceren. Maneschijn verwacht dat binnen afzienbare tijd kleinere bedrijven in biomassa gaan handelen, nu is deze markt vooral in handen van grote afvalbedrijven. ‘Er zit echt een stuk markt in. Net als oud-ijzer handelaren gaan straks ‘biomassa handelaren bedrijven langs om biomassa op te halen en af te leveren bij bedrijven met een torrefactie-installatie.’

Aantrekkelijk voor de pluimvee en paardenhouder
Terug naar de paarden en pluimveehouder. Voor hen is een torrefactie-installatie bijzonder aantrekkelijk. Want in veel gevallen moeten paarden en pluimveehouders betalen voor het afvoeren van hun mest. Zelf mest laten torrificeren kan dit veranderen. De markt is gunstig. Maneschijn schat de kostprijs per ton getorreficeerde biomassa op dit moment op zo’n 30 procent voordeliger is dan de huidige marktprijs van houtpellets. Pluimveehouderijen en andere ondernemingen die hun bedrijfsruimten met een biomassa-installatie verwarmen, kunnen met bio pellets  eenvoudig overstappen en hun eigen installatie een stuk voordeliger stoken.

Binnen een half jaar op de markt
Maneschijn verwacht binnen 6 maand de eerste installatie operationeel te kunnen hebben. Het ontwerp  en de tekeningen zijn klaar, het project staat voor verdere financiering op de speciale crowdfunding pagina van www.biotor-pellets.nl  Biotor pellets wil bijdragen aan een schonere leefomgeving en wil mensen binden aan haar project, daarom is gekozen om de crowdfunding campagne in eigen beheer te gaan voeren. Wij gaan uit van de wisdom of the crowd.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@biotor-pellets.nl of de website bezoeken: www.biotor-pellets.nl

– Einde Persbericht –

 

Contactgegevens voor de redactie:

Biotor pellets B.V., Wemekampstraat 22, 7447 JD Hellendoorn,
De heer A. Maneschijn: tel. 06 26 926 526 of info@biotor-pellets.nl
Algemene info Biotor pellets B.V.: www.biotor-pellets.nl

Biotor pellets B.V. Hellendoorn

Verbranding van biomassa wordt al sinds mensenheugenis toegepast maar heeft de laatste jaren een enorme toevlucht genomen. Dit komt door de almaar stijgende energieprijzen en ook doordat het rendement van op biomassa gestookte ketels steeds beter wordt.

Verwarmen met pellets is verwarmen met respect voor mens en natuur. Net als bij andere biobrandstoffen komt de uitgestoten hoeveelheid CO2 tijdens het verbranden overeen met de CO2-opname tijdens de groei.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Nog niet beoordeeld)
Loading...Loading...

Er zijn nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Over Artikel Marketing

Artikel Marketing is het platform voor het plaatsen van uw SEO artikelen. Deze artikelen zorgen voor een boost van uw zoekmachine posities. Voor slechts € 4,99 plaatst u al een seo artikel.

Archief