Alle over Joost Melis lees je op mijn blog, Kijk hier voor de laatste nieuwtjes

Sinds kort houd ik (Joost Melis) al mijn bevindingen en nieuwe weetjes bij op mijn eigen blog.

Daarop kun je o.a. teruglezen:

  • Tips voor Uitbouw, groei en verbtering
  • Tips voor kapitaalverstrekking, expertise en inzet
  • Tips rondom strategische perspectieven
  • Tips rondom faillissementen
  • enz.

Zelf ben ik met name gespecialiseerd in:

Aansprakelijkheid buiten faillissement

Bij ondernemen horen het nemen van risico’s. Daarom heeft een bestuurder  altijd een flinke mate van beleidsvrijheid bij het besturen van een onderneming. Het feit dat een bepaalde beslissing achteraf bezien niet gelukkig of verlieslatend is geweest, leidt derhalve niet altijd tot bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer de bestuurder de grenzen van het redelijke te buiten gaat, dan kan hij echter wel zeker op persoonlijke grond aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bestuurder gehouden is zijn taken jegens de vennootschap behoorlijk te vervullen. Een nadere invulling van dit criterium geeft de wet echter niet. De Hoge Raad heeft bepaald dat sprake is van onbehoorlijk bestuur indien de bestuurder een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt. Er is sprake van een ernstig verwijt indien een redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden van de gewraakte beslissing had afgezien. Indien sprake is van onbehoorlijk bestuur, is de bestuurder jegens de vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de schade.

Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 

Het nemen van onverantwoorde en buitensporige financiële risico’s

Het niet afsluiten van voor de bedrijfsvoering noodzakelijke verzekeringen

Het onttrekken van gelden van de vennootschap voor persoonlijke doeleinden

Het plegen van frauduleuze handelingen of strafbare feiten

Alleen de rechtspersoon zelf mag de bestuurder aanspreken uit hoofde van artikel 2:9 BW. Derden die door het handelen van de bestuurder zijn gedupeerd, zullen de geleden schade moeten pogen te verhalen via het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad. Het is inmiddels vaste rechtspraak dat wanneer een bestuurder namens de vennootschap betalingstoezeggingen heeft gedaan (schijn van kredietwaardigheid opwekt), terwijl hij wist dat de vennootschap haar verplichtingen ter zake niet kon nakomen, de bestuurder onrechtmatig handelt. De bestuurder is dan gehouden de hierdoor bij de gedupeerde crediteur ontstane schade te vergoeden.

Aansprakelijkheid na faillissement

Wanneer een rechtspersoon failliet wordt verklaard, wordt een curator benoemd om de failliete boedel af te wikkelen. De artikelen 2:138 en 2:248 Burgerlijk Wetboek verschaffen de curator een exclusieve bevoegdheid om de bestuurders en beleidsbepalers van een failliete vennootschap persoonlijk aansprakelijk te stellen. In het navolgende wordt uitgegaan van het bepaalde in artikel 2:248, van toepassing op bestuurders van een B.V. Artikel 2:138, geldend voor de N.V., is echter van gelijke strekking.

Voor meer informatie en tips lees je mijn blogs, zie voor de verdere info mijn biografie hieronder.

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 5)
Loading...Loading...

Er zijn nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Joost Melis

http://www.joostmelis.nl/

Als informal investor run ik een onafhankelijke investerings- en bedrijfsfinancieringsmaatschappij. Daarbij richt ik mij op deelnemingen en participaties in kleine en middelgrote Nederlandse en Belgische bedrijven die actief zijn in de handel, transport, ICT, productie of dienstverlening. Lees meer over en door mij op: ·         http://www.joostmelis.nl/ ·         http://www.joostmelis-blog.nl/ ·         https://www.linkedin.com/in/joost-melis-831b8433   ·         https://www.facebook.com/joost.melis.7  

Over Artikel Marketing

Artikel Marketing is het platform voor het plaatsen van uw SEO artikelen. Deze artikelen zorgen voor een boost van uw zoekmachine posities. Voor slechts € 4,99 plaatst u al een seo artikel.

Archief